• نام: محسن 
 • نام خانواگی: قاسمی
 • زادروز: 9 آذر 1356
 • زادگاه: تهران
پیشنه تحصیلی:
 • دکتری مدیریت اجرایی (DBA)، دی 1394
 • کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن 1383
 • کارشناسی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تیر 1380
 • دیپلم ریاضی و فیزیک، خرداد 1374

پیشینه کار حرفه‌‎ای:

 • مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی (وابسته به جامعه حسابداران رسمی ایران)،‌ مدیر اجرایی (اردیبهشت تا تیر 1400)
 • انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرکل و دبیر شورای عالی (دی 1392 تا اردیبهشت 1400)
 • مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران)، سردبیر (از اردیبهشت 1397)
 • مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران)، مدیر اجرایی (دی 1392 تا اردیبهشت 1400)
 • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، عضو شورای مدیریت (مهر 1398 تا اردیبهشت 1400)
 • شرکت تامین سرمایه امین، مدیر حسابرسی داخلی (1391 تا 1392)
 • شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، مدیر سرمایه گذاری (1390 تا 1391)
 • شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر امور ناشران (1386 تا 1390)
 • سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس گروه کارشناسی معاونت نظارت و عملیات بازار (1384 تا 1386)
 • سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق)، رئیس گروه مدیریت نظارت بر شرکت‌ها (1380 تا 1384)
 • مؤسسه حسابرسی بهمند، حسابرس (1378 تا 1380)
 • شرکت پارس شیر (سهامی خاص)، حسابدار (1377 تا 1378)

دیگر مشارکت‎‎‌های حرفه‎‌ای:

 • عضو و دبیر کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن، انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو و دبیر کمیته روابط عمومی و انتشارات، انجمن حسابداران خبره ایران
 • نماینده انجمن حسابداران خبره ایران در اتاق فکر بازار سرمایه ایران 
 • عضو و دبیر کمیته بورس، انجمن حسابرسان داخلی ایران

عضویت در انجمن‌های دانشگاهی و حرفه‌ای:

 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 • عضو پیوسته انجمن حسابرسی ایران
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری مدیریت ایران
 • عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ایران