• انجمن حسابداران خبره ایران در آخرین دهه قرن؛ گفتگو با محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران (1392 تا 1400)، به کوشش علی مجد، انتشارات پیک نور، فروردین 1400
  • استانداردهای بین‌المللی عمل حرفه‌ای حسابرسی داخلی، انجمن حسابرسان داخلی (IIAاکتبر 2012، ترجمه امیر پوریانسب و محسن قاسمی، انجمن حسابداران خبره ایران، 1395.
  • استاندارد حسابرسی شماره‌ی 5: حسابرسی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی که با حسابرسی صورت‌های مالی یکپارچه می‌شود، هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام (PCAOB)، جولای 2007، ترجمه امیر پوریانسب، محسن قاسمی و محمد قربانی، انتشارات بورس (وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار)، 1391.
  • راهنمای کاربردی ریسک‌های تقلب و کنترل‌های ضدتقلب، پیتر دی. گلدمن با همکاری هیلتون کافمن، 2009، ترجمه امیر پوریانسب و محسن قاسمی، انتشارات حساب‌ افزار ایرانیان (ایراکو)، 1390.
  • تقلب و فساد مالی، نیجل آیر و مارتین سموکیوک، ترجمه امیر پوریانسب، کاظم وادی‌زاده و احمد عیسایی‌خوش، با ویرایش فنی محسن قاسمی، انتشارات حساب‎ افزار ایرانیان (ایراکو)، 1390.
  • روابط سرمایه‌گذاران در عرصه عمل، بورس مالزی، ژوئن 2007، ترجمه امیر پوریانسب و محسن قاسمی، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، 1387.
  • آیین‌نامه راهبری شرکتی مالزی، 2007، ترجمه امیر پوریانسب و محسن قاسمی، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، 1387.